Institute of Management, Nirma University - Logo

Publications

Publications

Alaukik Shrivastava
Amit Kumar Kashyap
Anandkumar R Shindhe
Anubhuti Dungdung
Anviksha Pachori
Arpit Sharma
Arun B Prasad
Ashish Porwal
Bharat Subhas Rathor
Bini BS
Chhote Lal Yadav
Deba Ranjan Hota
Devang Chhatrapati
Foram Patel
Dr. Gunjan Chawla Arora
Kunal Kishore
Mamta Pillai
Manisha Patawari
Manjula Raghav
Madhuri Parikh
Medha Singh
Neelesh Shukla
Neeraj Kumar Gupta
Neeraj Sharma
Nikita Koradia
Nitesh Chaudhary
Parna Mukherjee
Shashank Chaturvedi
Shivani Mehta
Shreya Srivastava
Shriya Bhojwani
Swati Mawandiya
Taruna Jakhar
Varsha Ganguly
Vikas Trivedi
Vikash Kumar Upadhyay
Vineet Chouhan